Vážené kolegyně a kolegové,

po roce Vás opět zveme na tradiční odborné sympozium, které se koná v resortu Darovanský dvůr v termínu 11.-13.5. 2017. Tento rok se akce skládá ze Specializačního kurzu výpočetní tomografie (Škola CT) a Dny zobrazovacích metod, které jsou zaměřeny na současný stav onkologického zobrazování. Účastnický poplatek je stanoven na 500 Kč.

podrobný program je ke stažení zde a těšíme se na setkání