Vážené kolegyně a kolegové,

rádi bychom Vás srdečně pozvali na odbornou akci Kliniky zobrazovacích metod, která se bude věnovat využití hybridních zobrazovacích metod v onkologii. Akce je pořádána zároveň pod záštitou sekce Hybridního zobrazování RS ČLS JEP a proběhne 12.12.2017 od 12 hodin v posluchárně Onkologického pavilonu FN Plzeň-Lochotín (alej Svobody 80, 304 60, Plzeň).

Odborný program (pdf):

12:00 – 13:30
Ferda J: Metabolom nádorů a hybridní zobrazovací metody
Ferdová E: 18F-FDG PET/CT a PET/MRI u okulárního melanomu
Mechl M: Přínos PET/MR u tumorózních postižení orofaciální oblasti
Ferda J: PET/CT a PET/MRI s podáním 18F-natriumfluoridu v onkologii

13:30 – 14:00 přestávka s občerstvením

14:00 -16:00
Baxa J: Postavení PET/CT a PET/MRI ve stagingu karcinomu plic
Ferda J: PET/CT a PET/MRI jaterních nádorů s 18F-fluorocholinem
Mechl M: Staging a sledování karcinomu rekta pomocí PET/MR
Ferda J: PET/MRI s 18F-fluoroetyltyrozinem u nádorů mozku

Diskuse