Ve dnech 14. a 15. 5. úspěšně proběhla v rezortu Darovanský dvůr odborná akce pořádaná Klinikou zobrazovacích metod LF UK v Plzni. Odborná část sympózia byla velmi zajímavá a kromě současných standardních postupů byl prezentován i výhled do bližší budoucnosti, tedy kam zobrazovací metody směřují. Akce se účastnilo několik osobností české radiologie v čele s prof. Pavlem Eliášem.

Děkujeme všem kolegům a kolegyním za účast a těšíme se na příští setkání.

 

 

Velké díky patří i sponzorům akce, zejména hlavnímu partnerovi formě Siemens Česká republika.

logo_petrol_rgb