Vážené kolegyně a kolegové,

ve čtvrtek 23.1.2014 proběhl další ročník tradičního minisympozia Kliniky zobrazovacích metod v Plzni. Všem účastníkům děkujeme za účast a doufáme, že převládla všeobecná spokojenost s odborným programem. Zároveň vám přinášíme možnost shlédnout uvedené prezentace, včetně možnosti stažení ve formátu pdf a to na našem „výukovém“ webu www.mdct.cz.