„Večer Kliniky zobrazovacích metod“

na Spolku lékařů J. E. Purkyně,

který se koná

ve středu 19. října 2016 od 18.00 do 20.00 h

v přednáškovém sále Šafránkova pavilonu.

Podrobný program: pozvanka-purkynka-16