Vážené kolegyně a kolegové, příznivci zobrazovacích metod,

srdečně vás zveme na tradiční Večer Kliniky zobrazovacích metod pořádaných Českou lékařskou společností JEP. Akce se uskuteční 15.11.2017 v 18:00 v přednáškovém sále Šafránkova pavilonu LF UK.

program:

  1. Ferda J, Ferdová E, Baxa J, Hes O, Ňaršanská A, Fínek JGlykolytická aktivita, receptorový status a agresivita karcinomu prsu /15 min/
  2. Mírka H, Ferda J, Pavel V, Krákorová G, Mukenšnabl P: Zobrazení  adenokarcinomu s lepidickým růstem pomocí HRCT /15 min/
  3. Tupý R, Kastner J, Fiedler J: Magnetická rezonance a progresivní multifokální leukoencefalopatie v souvislosti s moderní léčbou roztroušené sklerózy /15 min/
  4. Baxa J, Ferda J, Řehulka H, Dvořák M: Virtuální pitva pomocí CT ve forenzní medicíně /15 min/

program v pdf